Terug naar overzicht

Reggeborgh betrokken bij baanbrekend onderzoek Nederlandse Brandwonden Stichting

Jaarlijks worden veel mensen geconfronteerd met brandwonden: gemiddeld zijn circa 900 personen betrokken bij een ernstig brandwondenongeval en worden opgenomen in één van de drie gespecialiseerde brandwondencentra in Beverwijk, Rotterdam of Groningen. Daarnaast doen zich ongeveer 9.000 gevallen voor die, na brandwondenletsel, op de Spoedeisende Hulp behandeld worden. En maar liefst 92.000 personen melden zich jaarlijks bij de huisarts na het oplopen van een brandwond*. Vanzelfsprekend brengt dat veel ziekteleed bij de betrokkenen met zich mee. Reden voor Reggeborgh om het grensverleggende onderzoek van professor Esther Middelkoop naar het kweken van patiënt-eigen huid voor huidtransplantaties bij ernstige brandwonden te ondersteunen.

Toekomst zonder littekens

Dr. Mirre de Noo, directeur Reggeborgh Medical: “Omdat onze aandeelhouder van heel dichtbij de impact van ernstige brandwonden heeft gezien wil Reggeborgh graag bijdragen aan het vernieuwende onderzoek wat onder leiding van professor Esther Middelkoop wordt uitgevoerd. Met als doel een verbetering te realiseren van de kwaliteit van leven van slachtoffers van ernstige brandwonden. Dit onderzoek is een mooie toevoeging aan de andere medisch-wetenschappelijke onderzoeken die we vanuit Reggeborgh ondersteunen.”

Professor Esther Middelkoop van de Brandwondenstichting Onderzoek patiënt-eigen huid

De onderzoekers proberen om lichaamseigen-cellen uit de opperhuid en lederhuid op te kweken die vervolgens worden toegevoegd aan een kunsthuid. Deze techniek, zogenaamde tissue-engineering, heeft als uiteindelijk doel om een zo groot mogelijk brandwondoppervlak te kunnen bedekken met zo min mogelijk huid van de patiënt zelf. Dit betekent minder noodzakelijke operaties en minder zichtbare littekens en pijn.

* Bron: Nederlandse Brandwonden Stichting