Terug

Levensreddend onderzoek naar immuunreacties bij slachtoffers van ernstige ongevallen

Trauma is doodsoorzaak nummer 1 in de leeftijdscategorie tot 40 jaar. Jaarlijks bezoeken meer dan 700.000 mensen in Nederland de Spoedeisende Hulp (SEH) met letsels door een ongeval of geweld, waarvan er gemiddeld zo'n 5.500 overlijden.

LOWR traumaheliteam GF 2553 2561

Buiten het ziekenhuis wordt de eerste opvang van ernstige gewonde slachtoffers verzorgd door de ambulance hulpverlening, op indicatie aangevuld met Mobiel Medische Teams. Deze ‘Traumaheli Teams’ stabiliseren het slachtoffer ter plaatse en dragen zorg voor snel en adequaat transport naar het juiste ziekenhuis. Een klein deel is niet meer te stabiliseren en overlijdt al op straat. Echter van de slachtoffers die wel gestabiliseerd kunnen worden, overlijdt toch nog een groot deel op een later moment. Dit komt doordat het afweersysteem als gevolg van het ongeval ook beschadigd raakt. Hierdoor is het lichaam niet meer bestand tegen infecties, waardoor deze snel om zich heen kunnen grijpen met als gevolg uitval van organen en het alsnog overlijden van de patiënt. Het Mobiel Medisch Team wil hier wat aan doen en wij ondersteunen ze in deze missie!

De eerste stap in het onderzoek is om te begrijpen hoe de immuunreactie bij slachtoffers van ernstige ongevallen precies werkt in het lichaam. Daar is nog weinig over bekend. Om hier meer inzicht in te krijgen wordt door het Mobiel Medisch Team ter plaatse van een ongeval een kleine hoeveelheid bloed afgenomen. Inmiddels zijn er nieuwe laboratoriumtechnieken waarbij uit 1 druppel bloed meer dan 1.000 bepalingen gedaan kunnen worden. Deze veelbelovende techniek kan in de toekomst gebruikt worden bij patiënten die geen bloed kunnen missen, zoals slachtoffers van ernstige ongevallen, maar ook pasgeborenen, die al weinig bloedvolume hebben.

De volgende stap in het onderzoek is om te ontdekken hoe het afweersysteem met nieuwe medicatie op sterkte gehouden kan worden. In eerste instantie zal dit worden getest in het laboratorium op het bloed van ernstige ongevalspatiënten. Het uiteindelijke doel is dat het Mobiel Medisch Team deze medicatie kan gaan gebruiken zodra het arriveert bij een ongeval.Financiële steun om wetenschappelijk onderzoek op dit belangrijke gebied mogelijk te maken ontbreekt. Daarom ondersteunen wij het Mobiel Medisch Team in hun onderzoek, zodat zij kunnen werken aan betere levenskansen voor ernstige traumapatiënten.

“Met de geweldige steun van Reggeborgh Foundation kunnen wij werken aan een toekomst waarin de overlevingskans na een ernstig ongeval verhoogd kan worden en de kwaliteit van leven na trauma verbeterd wordt. Iedereen kan plots onze patiënt worden!”

- Dr. Michiel Vaneker, Anesthesioloog en arts op het Mobiel Medisch Team