Terug

Nederlandse Brandwonden Stichting

Een ‘gezonde toekomst’ is één van de drijfveren van Reggeborgh Foundation. Een toekomst waarin ook brandwonden minder sporen achterlaten.

Toekomst zonder littekens

Jaarlijks worden veel mensen geconfronteerd met brandwonden: gemiddeld zijn circa 900 personen betrokken bij een ernstig brandwondenongeval en worden opgenomen in één van de drie gespecialiseerde brandwondencentra in Beverwijk, Rotterdam of Groningen. Vanzelfsprekend brengt dat veel ziekteleed bij de betrokkenen met zich mee. Reden voor ons om het baanbrekende onderzoek naar het kweken van patiënt-eigen huid voor huidtransplantaties bij ernstige brandwonden te ondersteunen. Met als doel een verbetering te realiseren van de kwaliteit van leven van slachtoffers met ernstige brandwonden. Dit betekent minder noodzakelijke operaties en minder zichtbare littekens en pijn.

In de video is te zien hoe de wetenschappers Miranda Jekhmane en Kim Schilders van de Nederlandse Brandwonden Stichting bezig zijn met het kweken van patiënteigen huid. Hiermee zetten zij een belangrijke stap richting minder littekens na een ernstig brandwondenongeval.